Thông tin quan trọng người sở hữu ô tô cần biết trước ngày 31.12.2021

Chương trình Tư vấn Pháp luật hôm nay chúng tôi sẽ thông tin đến quý vị các nội dung như: Hạn cuối sang tên ô tô qua nhiều đời chủ không có giấy tờ; Hạn cuối đổi biển số vàng cho xe kinh doanh vận tải; Hạn chót miễn phí gắn thẻ đầu cuối cho lần lắp đặt đầu tiên,… cùng những quy định mới khác.                                                                                                                                                                                                               
Nguồn: Báo Lao động
https://laodong.vn/video/thong-tin-quan-trong-nguoi-so-huu-o-to-can-biet-truoc-ngay-31122021-986256.ldo?fbclid=IwAR3ru0SAC8Ffet5Hd8ZQJRqTODpNDyVLmuERQSzl1RWJwdZGGWmyomQSo2g