Sử dụng bằng giả, chứng chỉ giáo dục giả bị xử lý thế nào?

Hành vi sử dụng văn bằng giả, chứng chỉ giáo dục giả mạo, tùy theo mức độ nghiêm trọng, người sử dụng sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.