Tập huấn pháp luật về hợp đồng tại Công ty Xăng dầu KVII

Ngày 26.27/11/2020, theo lời mời của Công ty Xăng dầu Khu vực II, Luật sư Nguyễn Văn Hậu Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Trọng tài Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Thương mại Luật gia Việt Nam (VLCAC), Trưởng Văn phòng Luật sư Nguyễn Văn Hậu và Cộng sự cùng với Luật sư – Tiến sĩ Nguyễn Thị Thúy HườngPhó Trưởng Văn phòng Luật sư Nguyễn Văn Hậu và Cộng sự, Trưởng Ban Phổ biến giáo dục pháp luật – Hội Luật gia Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Ban Phát triển và Huấn luyện pháp lý Hiệp hội Luật sư Liên Thái Bình Dương (IBPA) đã tham gia tập huấn cho đội ngũ lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của đơn vị về pháp luật hợp đồng và phương thức giải quyết tranh chấp giữa các bên trong hợp đồng, trong đó nhấn mạnh phương thức giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài thương mại.

Luật sư Nguyễn Văn Hậu và Luật sư Nguyễn Thị Thúy Hường tham gia buổi tập huấn ngày 27/11/2020

Mục tiêu của buổi tập huấn nhằm nâng cao: Kiến thức về pháp luật hợp đồng, kỹ năng soạn thảo hợp đồng trong kinh tế, các lưu ý khi soạn thảo, ký kết hợp đồng dân sự, hợp đồng thương mại; phương thức giải quyết tranh chấp giữa các bên trong hợp đồng, trong đó nhấn mạnh phương thức giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài thương mại.

Tại buổi tập huấn, Luật sư – Tiến sĩ Nguyễn Thị Thúy Hường đã phổ biến những kiến thức tổng hợp cơ bản của pháp luật về hợp đồng như kỹ năng soạn thảo hợp đồng trong kinh tế, những điểm cần lưu ý khi soạn thảo, ký kết hợp đồng dân sự, hợp đồng thương mại. Đồng thời, luật sư cũng đưa ra nhiều ví dụ thực tiễn các vấn đề pháp luật liên quan đến hợp đồng và nhận được nhiều sự quan tâm của các lãnh đạo cũng như cán bộ chủ chốt của đơn vị.

Luật sư Nguyễn Thị Thúy Hường phổ biến pháp luật về hợp đồng ngày 26/11/2020

Ngoài ra, Luật sư Nguyễn Văn Hậu đã đưa ra cái nhìn tổng quát về phương thức giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài Thương mại và đưa ra những khuyến cáo về những hậu quả pháp lý có thể xảy đến khi các bên giao kết những hợp đồng bị sơ hở, thiếu tính chặt chẽ và không đảm bảo yếu tố pháp lý.

Luật sư Nguyễn Văn Hậu phổ biến phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng bằng Trọng tài Thương mại

Bên cạnh đó, Luật sư Nguyễn Văn Hậu và Luật sư Nguyễn Thị Thúy Hường đã có ý kiến chỉnh sửa các hợp đồng mẫu do đơn vị cung cấp cũng như giải đáp những ý kiến thắc mắc về các vấn đề nêu trên của học viên tham dự.

Luật sư Nguyễn Văn Hậu chỉnh sửa hợp đồng mẫu và giải đáp thắc mắc cho học viên tại đơn vị

Sau buổi tập huấn, các học viên tham dự đã nắm được những kiến thức cơ bản về pháp luật hợp đồng cũng như nâng cao được ý thức trong việc phân tích và đánh giá hợp đồng. Các học viên cũng mong muốn tiếp tục được tham gia các buổi tập huấn về pháp luật nói chung và pháp luật về kinh tế nói riêng để phục vụ tốt hơn công việc hiện tại cũng như bổ trợ kiến thức cho cuộc sống của họ.