Nên xem xét nhiều nội dung sửa đổi để tăng tuổi thọ Luật Căn cước công dân

Đề xuất thay đổi “quê quán” thành “nơi đăng ký khai sinh” trong dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi) đang nhận được nhiều ý kiến quan tâm đóng góp. Có ý kiến cho rằng nên sử dụng “nơi sinh”, thay vì “nơi đăng ký khai sinh”. Đồng thời, cần cân nhắc kĩ tránh việc thay đổi luật nhiều lần, thay đổi trường thông tin trên thẻ căn cước gây khó khăn, bất cập trong công tác quản lý công dân và thực hiện các giao dịch của công dân.

 

KHÁNH LINH

Nguồn: Lao Động TV

https://laodong.vn/video-xa-hoi/nen-xem-xet-nhieu-noi-dung-sua-doi-de-tang-tuoi-tho-luat-can-cuoc-cong-dan-1180527.ldo