Mức xử phạt đối với các Youtuber đăng clip “Thầy chùa ăn thịt chó”

Theo Luật sư Nguyễn Văn Hậu (Phó chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh), việc các Youtuber đăng thông tin sai sự thật trên Youtube về “Thầy chùa ăn thịt chó” sẽ bị phạt hành chính và buộc gỡ các thông tin này.