Khẳng định vị trí, vai trò của luật sư và nghề luật sư trong xã hội

(HNM) – Ngày 10-10, Tạp chí Luật sư Việt Nam tổ chức chương trình tọa đàm với chủ đề “Luật sư và trách nhiệm đối với xã hội”.

Các luật sư trao đổi tại buổi tọa đàm.

Từ khi có Pháp lệnh Luật sư do Hội đồng Nhà nước ban hành, các hoạt động của luật sư như tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng đã giúp cho xã hội phát triển hơn trên cơ sở nhà nước pháp quyền, sống và làm việc theo pháp luật.

Các ý kiến phát biểu đều cho rằng, vai trò luật sư không thể thiếu trong quá trình phát triển đất nước. Không chỉ tham gia vào quá trình tố tụng, đội ngũ luật sư còn tham gia công tác xã hội chủ yếu ở hoạt động trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật Luật sư, Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn thi hành, theo Điều lệ của Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Quyết định số 112/QĐ-BTV ngày 18-10-2010 của Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam về thực hiện nghĩa vụ trợ giúp pháp lý miễn phí của luật sư và Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam, nhận được sự hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp nhân dân, nhất là nhóm người nghèo và đối tượng yếu thế. Từ đó, góp phần bảo đảm công bằng tư pháp giữa các tầng lớp nhân dân không phân biệt giàu nghèo, địa vị xã hội trong tiếp cận và thực hiện pháp luật.

Thực tế trên đòi hỏi, luật sư luôn phải ý thức được trách nhiệm xã hội của nghề nghiệp, luôn bảo đảm lấy việc phụng sự công lý và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng làm tôn chỉ thực hiện hoạt động nghề nghiệp. Đây chính là yêu cầu nội tại, xuyên suốt trong toàn bộ quá trình và hoạt động nghề nghiệp của đội ngũ luật sư.

Nguồn: Báo Hà Nội Mới

http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Xa-hoi/1044367/khang-dinh-vi-tri-vai-tro-cua-luat-su-va-nghe-luat-su-trong-xa-hoi