Đất nằm trong quy hoạch có được phép xây hàng rào?

(PLO)- Việc xây dựng các loại hàng rào không mang tính chất là công trình xây dựng thì không cần phải xin giấy phép xây dựng của cơ quan có thẩm quyền.

Tôi có một thửa đất và trên thửa đất này có một phần nằm trong quy hoạch lộ giới thuộc đất nông nghiệp. Sắp tới, tôi dự tính xây hàng rào quanh khu đất để giữ đất.

Cho tôi hỏi khi xây hàng rào, tôi xây bao luôn phần đất quy hoạch lộ giới thì có cần phải xin giấy phép xây dựng không?

Bạn đọc Văn Thành (TP.HCM)

Luật sư Nguyễn Văn HậuĐoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Điều 176 BLDS 2015 quy định chủ sở hữu bất động sản chỉ được dựng cột mốc, hàng rào, trồng cây, xây tường ngăn trên phần đất thuộc quyền sử dụng của mình.

Tuy nhiên, phần đất mà bạn đang có ý định xây hàng rào là đất ruộng, loại này thuộc nhóm đất nông nghiệp được quy định tại khoản 1 Điều 10 Luật Đất đai 2013. Đồng thời Điều 170 Luật Đất đai 2013 quy định người sử dụng đất có nghĩa vụ phải sử dụng đất đúng mục đích. Nên đối với nhóm đất nông nghiệp, bạn chỉ có thể tiến hành canh tác, nuôi trồng theo đúng mục đích sử dụng của đất và không thể dùng đất vào mục đích xây dựng bất kỳ công trình nào.

Đồng thời, nếu nhằm mục đích phân cách và bảo vệ ranh giới thửa đất bạn có thể lựa chọn các loại hàng rào không kiên cố như hàng rào cây xanh hoặc các loại hàng rào khác không phải làm từ vật liệu xây dựng. Việc xây dựng các loại hàng rào này do không mang tính chất là công trình xây dựng nên bạn không cần phải xin giấy phép xây dựng của cơ quan có thẩm quyền.

Ngoài ra, do một phần thửa đất của bạn nằm trên quy hoạch lộ giới nên trong tương lai phần đất đó có khả năng sẽ được cơ quan chính quyền sử dụng để xây dựng lộ giới.

Như vậy, để đảm bảo đầy đủ quyền lợi hợp pháp của mình, bạn nên thông báo với cơ quan chính quyền địa phương về ý định dựng hàng rào xung quanh đất.

Nguồn: Báo Pháp Luật
https://plo.vn/dat-nam-trong-quy-hoach-co-duoc-phep-xay-hang-rao-post746309.html