Cuon sach cua Tong Bi thu: Cung co niem tin vao Dang, vao che do hinh anh 1Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Sau hơn nửa năm kể từ ngày ra mắt, cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn tiếp tục nhận được sự quan tâm, đón nhận của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt với các độc giả là những người làm việc trong lĩnh vực pháp lý và tư pháp.

Là một người có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tư pháp, Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh rất tâm đắc sau khi nghiên cứu cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Theo Luật sư Nguyễn Văn Hậu, cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” được trình bày theo phong cách báo chí, mang tính hiện đại song vẫn giữ được nét truyền thống thông qua nội dung cô đọng.

Xuyên suốt tác phẩm là quan điểm nhất quán của tác giả – với vai trò là lãnh đạo cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, phòng chống tiêu cực và góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước ta ngày càng phát triển.

Từng quan điểm trong tác phẩm liên kết với nhau hợp thành cuốn cẩm nang cho công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; từ đó đưa ra đường lối góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hơn thế nữa là rèn luyện đạo đức, lối sống cần kiệm liêm chính cho cán bộ, đảng viên.

Tác phẩm thể hiện rõ phương châm trong công tác phòng, chống tham nhũng là kết hợp nhuần nhuyễn giữ “xây dựng” và “phòng, chống”; bên cạnh xử lý nghiêm minh phải có biện pháp phòng ngừa, răn đe, giáo dục.

Qua đó, giúp hình thành trong tư tưởng độc giả nhận thức thống nhất, ý chí kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, đồng thời củng cố niềm tin vào Đảng, Nhà nước ta.

Cuốn sách như một lời chỉ đạo quán triệt tư tưởng, giúp các ngành, các cấp, các địa phương, các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và nhân dân nắm vững, tăng hiệu quả trong việc triển khai công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Đồng thời, làm rõ một số vấn đề có tính lý luận về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam và khẳng định công tác này là “một việc làm cần thiết, tất yếu, một xu thế không thể đảo ngược song cũng là nhiệm vụ gian truân, cần có sự phối hợp đồng bộ của các cấp, các ngành, sự kết hợp chặt chẽ giữa phòng chống và xây dựng.”

Cuon sach cua Tong Bi thu: Cung co niem tin vao Dang, vao che do hinh anh 2Nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tư pháp, Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, rất tâm đắc sau khi nghiên cứu cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)
Theo Luật sư Nguyễn Văn Hậu, cuốn sách của Tổng Bí thư tập trung vào 5 nội dung nổi bật gồm công khai, minh bạch, kiểm soát quyền lực, xây dựng văn hóa liêm chính; phát hiện, xử lý hành vi vi phạm; xây dựng, hoàn thiện thể chế; mở rộng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ra khu vực ngoài nhà nước; tăng cường hợp tác quốc tế và đúc kết 8 bài học kinh nghiệm từ thực tiễn.

Từ các nội dung trên, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tổng kết thực tiễn công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở nước ta trong 10 năm qua, nêu lên các thành tựu đạt được và cả những vấn đề bất cập cần khắc phục; đồng thời chỉ ra những nhiệm vụ, giải pháp căn bản, những vấn đề cần lưu ý nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực trong tương lai.

Tác phẩm mang yếu tố chủ quan bao gồm 22 bài viết, bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và về việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; vừa mang yếu tố khách quan khi có 62 ý kiến chọn lọc của các tầng lớp nhân dân, 10 ý kiến của đại biểu Quốc hội và 24 ý kiến của các chính khách, học giả và bạn bè quốc tế.

Tất cả các ý kiến đều tập trung vào nội dung khẳng định vai trò của Đảng, Nhà nước đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thể hiện mong muốn của tác giả nói riêng và toàn thể nhân dân nói chung về quyết tâm đấu tranh cho công tác này thật vững mạnh, trường tồn.

Luật sư Nguyễn Văn Hậu bày tỏ sự hào hứng khi cho rằng nội dung của tác phẩm tiếp tục khẳng định: “Quyết tâm đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực không chỉ là nhiệm vụ và trách nhiệm của các cơ quan chuyên trách mà đã trở thành mối quan tâm chung, hành động chung của các tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên và cả bạn bè quốc tế.”

Hơn hết, tác phẩm còn mang giá trị như một cuốn cẩm nang trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với nội dung được tổng kết từ thực tiễn những vấn đề có tính lý luận cao, là những bài học kinh nghiệm đáng quý, mang tính củng cố niềm tin đối với Đảng và chế độ ta.

“Tác phẩm đã khẳng định cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong những năm qua là một thành tựu to lớn và có ý nghĩa, thể hiện sự nhất quán giữa ‘nói và làm,’ đồng thời củng cố niềm tin, sự ủng hộ, cổ vũ các tầng lớp trong xã hội, trong nước và quốc tế đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại nước ta,” Luật sư Nguyễn Văn Hậu nhấn mạnh./.

Xuân Khu (TTXVN/Vietnam+)
Nguồn: VietnamPlus, TTXVN
https://www.vietnamplus.vn/cuon-sach-cua-tong-bi-thu-cung-co-niem-tin-vao-dang-vao-che-do/896344.vnp