Cần có cơ quan độc lập đánh giá, phản biện về mức sống tối thiểu

Luật sư Nguyễn Văn Hậu – Ủy viên Thường vụ, Giám đốc Trung tâm Truyền thông Liên đoàn Luật sư Việt Nam – cho rằng cần có cơ quan độc lập đánh giá, phản biện về mức sống tối thiểu để làm căn cứ xây dựng tiền lương tối thiểu.