Bà Đặng Thị Hàn Ni có bị thu hồi thẻ luật sư khi bị khởi tố, tạm giam?

Luật sư bị công an khởi tố, bắt tạm giam thì không đủ cơ sở để thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư. Chỉ khi nào tòa án xét xử, ban hành bản án có hiệu lực pháp luật thì lúc đó luật sư sẽ không còn đủ tiêu chuẩn hành nghề luật sư và đủ cơ sở để cơ quan thẩm quyền thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư và thẻ luật sư.