Xử phạt thế nào với cây xăng đầu cơ, găm hàng chờ tăng giá?

Nguồn: Lao động TV

https://laodong.vn/video-xa-hoi/xu-phat-the-nao-voi-cay-xang-dau-co-gam-hang-cho-tang-gia-1088721.ldo?fbclid=IwAR1ovtczLO8Q6OLYSucpgebwExQRo8rzDvgcUKGISsN6q92HoeJ4rfIEUu8