Tọa đàm Pháp Luật Trực Tuyến: Tình và lý khi … nợ tiền mặt bằng mùa Covid-19?

(THPL) – CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG) đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng truyền thông liên quan đến việc cắt giảm chi phí thuê mặt bằng. Việc chủ nhà tự nhiên bị mất trắng hầu hết tiền cho thuê, thậm chí thiếu nợ ngược lại người thuê nhà là một trong những tình huống được cho rằng vô tiền khoáng hậu, khiến hầu hết người biết thông tin đều bất ngờ sửng sốt. Vậy luật pháp Việt Nam quy định tình huống này như thế nào?

Nguồn: Truyền hình Pháp luật

https://tvphapluat.vn/video/toa-dam-phap-luat-truc-tuyen-tinh-va-ly-khi-%E2%80%A6-no-tien-mat-bang-mua-covid-19-55652/?fbclid=IwAR1tHyWyno5HswzXm2WW1TOsPlNgft-5a8DjKlqkCwpGFiNpYv46W6zIdhM