Tọa Đàm Pháp Luật Trực Tuyến- Kỳ 500: Những “Bẫy” cần lưu ý trong chuyển nhượng BĐS- Kỳ 2

Như quý vị đã theo dõi tọa đàm pháp luật trước, Truyền Hình Báo Pháp Luật đã nêu ra 3 tình huống pháp lý liên quan 3 chiêu trò mà một số chủ đầu tư BĐS có thể dùng, gây thiệt thòi và rủi ro lớn cho khách hàng. Tại Tọa Đàm Pháp Luật Trực Tuyến lần này, Truyền Hình Báo Pháp Luật tiếp tục gửi đến bạn đọc những chiêu trò tiếp theo, mà chúng tôi đã ghi nhận từ các tình huống pháp lý thực tế mà người dân gửi.

 

Nguồn: Pháp luật TV – Báo Pháp luật

https://tvphapluat.vn/video/to%CC%A3a-da%CC%80m-pha%CC%81p-lua%CC%A3t-tru%CC%A3c-tuye%CC%81n-ky%CC%80-500-nhung-bay-can-luu-y-trong-chuyen-nhuong-bds-ky-2-52288/?fbclid=IwAR2h3_HOtAwUaanvnXxHYmsPt_Rpyz0vDloW4D4cYwhLdH3gWzl26fhkG84