Phát huy vai trò giám sát của Mặt trận trong các dự án đầu tư cộng đồng

(Thanhuytphcm.vn) – Sáng 3/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức Hội nghị chuyên đề “Phát huy vai trò giám sát của Nhân dân thông qua hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở”.

Quang cảnh hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Thủ Đức, các quận, huyện; và Ban Thanh tra nhân dân phường, xã, thị trấn đã tổ chức được 192 cuộc giám sát các công trình trên địa bàn, khắc phục tồn đọng như bụi, ngập nước, ô nhiễm môi trường, hố ga lún xụp… qua đó có 41/56 kiến nghị đã được cơ quan chức năng xem xét, giải quyết. Tuy nhiên, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, các thành viên của Ban giám sát còn hạn chế về kinh nghiệm, ít có chuyên môn trong lĩnh vực xây dựng nên việc giám sát các công trình còn hạn chế. Mặc dù các thành viên đều được tập huấn về công tác giám sát, nhưng khi áp dụng vào thực tế hiệu quả chưa cao.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 6 Phạm Văn Phố cho rằng, cần đổi mới trong hoạt động giám sát đầu tư cộng đồng theo hướng ngành dọc; huy động các chuyên gia, các nhà chuyên môn hiểu biết về lĩnh vực chuyên môn để phục vụ cho giám giá đầu tư công đồng.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường 24, quận Bình Thạnh Lương Khánh Băng kiến nghị, cần tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho Ban thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư cộng đồng; nâng cao về nhận thức, chất lượng trong quá trình hoạt động giám sát. Bên cạnh đó, thành lập Ban giám sát đầu tư cộng đồng  cần thành lập tại các phường khi có công trình thực tế tại địa phương. Ngoài ra, phối hợp Trưởng khu phố để bầu chọn bổ sung thành viên tham gia.

Luật sư Nguyễn Văn Hậu, thành viên Hội đồng tư vấn Dân chủ – pháp luật, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP cho rằng, Ban thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư của cộng đồng trong thời gian qua thực hiện giám sát, thực thi pháp luật và kiến nghị những sai phạm trong lĩnh vực đầu tư công ở địa bàn khu dân cư còn nhiều bất cập. Vì vậy, Quốc hội đã thông qua thực hiện Luật dân chủ ở cơ sở và Chính phủ đã ban hành Nghị định 59. Thực tế, thời gian qua có rất nhiều dự án ở địa phương không có sự giám sát của Ban giám sát đầu tư cộng đồng cũng chưa có cơ chế để đẩy mạnh hoạt động dân biết, dân làm, dân kiểm tra và người dân được thụ hưởng kết quả đầu tư của Nhà nước. Theo Luật sư Nguyễn Văn Hậu, nếu thực hiện đúng quy trình, những công trình kém chất lượng sẽ được hạn chế và việc thực hiện Luật dân chủ ở cơ sở sẽ tốt hơn.

Trong Luật Dân chủ ở cơ sở, có sự tham gia của MTTQ, của cấp phường, xã, thị trấn, các chuyên gia họ nắm rõ chuyên môn như: về đất đai, kinh tế, xã hội… Luật sư Nguyễn Văn Hậu cho rằng, cơ chế mới này sẽ tạo điều kiện cho cái việc quản lý đầu tư công…

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Phạm Minh Tuấn đề nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng đến các cán bộ, đảng viên, nhân dân về nội dung của Luật Thanh tra và các văn bản luật có liên quan đến lĩnh vực này nhằm nâng cao kỹ năng, năng lực, trình độ hiểu biết về pháp luật cho cán bộ, đảng viên, nhân dân về công tác thanh tra, giám sát. Bên cạnh đó, tăng cường tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho các Ban thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng tại địa phương.

Long Hồ

Nguồn: Trang tin điện tử Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh

https://hcmcpv.org.vn/tin-tuc/phat-huy-vai-tro-giam-sat-cua-mat-tran-trong-cac-du-an-dau-tu-cong-dong-1491915522