Lấy tên người đặt cho vật nuôi có vi phạm pháp luật?

Luật sư cho rằng, pháp luật không cấm lấy tên người đặt cho vật nuôi, nhưng việc này (nếu có) thường xảy ra khi có sự ghét bỏ người khác, thuộc về ứng xử văn hóa và không nên xảy ra.