Lao Động TV Play Video Vụ tử vong khi nâng ngực: Cần làm rõ những vấn đề gì?

Trường hợp kết quả xác minh của cơ quan điều tra cho thấy có sai sót trong hoạt động phẫu thuật thẩm mỹ, vi phạm quy định về khám chữa bệnh khiến bệnh nhân nâng ngực tử vong sẽ xem xét trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định pháp luật.

Nguồn: Báo Lao động TP. HCM

https://laodong.vn/video-xa-hoi/vu-tu-vong-khi-nang-nguc-can-lam-ro-nhung-van-de-gi-1025533.ldo?fbclid=IwAR1gTqVc5JDSm1pADVpTbh9c54RCLWFnPostVwFpC0Zn9W3TKpeP0oz2XqM