Hủy vụ “bán chui” 74,8 triệu cổ phiếu FLC trên cơ sở pháp lý nào?

Vụ việc liên quan đến thương vụ bán 74,8 triệu cổ phiếu FLC của ông Trịnh Văn Quyết – Chủ tịch tập đoàn FLC đang gây sóng gió dư luận trên thị trường vài ngày gần đây. Việc phong toả tài khoản chứng khoán ông Trịnh Văn Quyết và huỷ kết quả giao dịch “bán chui” cổ phiếu của ông Quyết trong ngày 10.1 là biện pháp chưa từng có tiền lệ trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
Nguồn: Báo Lao Động.
https://laodong.vn/video/huy-vu-ban-chui-748-trieu-co-phieu-flc-tren-co-so-phap-ly-nao-994402.ldo?fbclid=IwAR154PG6ViFkTdnY4utmilX1dGuNb71qCCWgZmdi2bVT_1kDhgpaheSfQDE