Chủ tịch TP Thủ Đức chậm trễ thi hành bản án hành chính

Một người dân đã thắng kiện Chủ tịch UBND quận 9 (nay là TP Thủ Đức, TPHCM) tại phiên tòa phúc thẩm trong vụ án “Khiếu kiện quyết định hành chính trong quản lý Nhà nước về lĩnh vực quản lý đất đai”. Sau khi bản án có hiệu lực, mặc dù tòa án đã có quyết định buộc thi hành án, nhưng Chủ tịch UBND TP Thủ Đức vẫn chậm trễ trong việc thi hành bản án.

Dân thắng kiện Chủ tịch TP Thủ Đức

Theo hồ sơ bản án số 118/2020/HC-PT, ban hành ngày 22.12.2020, về việc khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai: Do không đồng ý với bản án hành chính sơ thẩm số 01/2020/HCST ngày 5.5.2020 của TAND Quận 9 (nay là TAND TP Thủ Đức), bà Trần Ngọc Hồng (SN 1955, phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức) đã kháng cáo lên tòa phúc thẩm TAND TPHCM. Bà Hồng đã ủy quyền cho ông Vương Chánh Hùng (chồng bà Hồng) đại diện theo ủy quyền để kháng cáo vụ án.

Bà Hồng yêu cầu: Hủy quyết định số 839/QĐ-UBND ngày 22.4.2010 của UBND Quận 9 về việc công bố giá trị bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho hộ bà Trần Ngọc Hồng trong Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà lưu trú cho công nhân làm việc trong Khu Công nghệ cao; Buộc bồi thường các tài sản trên đất và bồi thường giá trị quyền sử dụng đất 6.300m2.

Đồng thời, bà Hồng yêu cầu hủy Quyết định 115/QĐ-UBND ngày 17.6.2014 của UBND Quận 9 về việc cưỡng chế thu hồi 6.300 m2, thuộc phường Long Thạnh Mỹ (TP Thủ Đức).

Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 22.12.2020, TAND TPHCM đã xử chấp nhận kháng cáo của bà Trần Ngọc Hồng, sửa bản án sơ thẩm như sau: Hủy quyết định số 115 ngày 17.6.2014 và quyết định số 839 ngày 22.4.2010 của Chủ tịch UBND Quận 9 (nay là UBND TP Thủ Đức).

Buộc UBND Quận 9 và Chủ tịch UBND Quận 9 (nay là TP Thủ Đức) khôi phục lại quyền, lợi ích hợp pháp cho hộ bà Trần Ngọc Hồng (bao gồm bà Trần Ngọc Hồng, bà Nguyễn Thị Trúc Mai, ông Nguyễn Nhật Tâm và ông Nguyễn Nhật Tiến). Dành quyền khởi kiện cho bà Hồng, bà Mai, ông Tâm và ông Tiến trong trường hợp có tranh chấp, theo quy định của pháp luật.


Ông Hùng cùng với vợ là bà Hồng đã thắng kiện Chủ tịch Thành phố Thủ Đức.

Chậm trễ thực hiện bản án phúc thẩm

Sau khi bản án phúc thẩm có hiệu lực từ ngày 22.12.2020, đã nhiều tháng trôi qua nhưng Chủ tịch UBND TP Thủ Đức vẫn chưa chấp hành bản án phúc thẩm của tòa án.

Bức xúc về việc chậm thi hành bản án này, bà Trần Ngọc Hồng đã gửi đơn lên tòa án yêu cầu thi hành đối với Bản án phúc thẩm số 1118 ngày 22.12.2020 của TAND TPHCM.

Xét thấy đơn yêu cầu của bà Hồng chính đáng, ngày 20.5.2021, TAND TP Thủ Đức đã ban hành Quyết định số 01/2021/QĐ-THA về việc Buộc thi hành án hành chính.

Theo Quyết định này, Tòa án buộc thi hành án đối với UBND TP Thủ Đức, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức, phải thi hành quyết định Bản án phúc thẩm số 1118 ngày 22.12.2020 của TAND TPHCM đã tuyên.

UBND TP Thủ Đức, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức có trách nhiệm thi hành ngay sau khi nhận Quyết định này và thông báo kết quả cho Tòa án biết.

Chủ tịch UBND TPHCM có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc và xử lý trách nhiệm UBND TP Thủ Đức, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức theo quy định của pháp luật. Cơ quan Thi hành án dân sự TP Thủ Đức có trách nhiệm theo dõi việc thi hành án hành chính theo quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thế nhưng, hiện đã bước sang tháng 7.2021, việc thi hành án của Chủ tịch UBND Thành phố Thủ Đức vẫn “án binh bất động”.

Thông tin chúng tôi có được, sở dĩ UBND Thành phố Thủ Đức “án binh bất động” trong việc thi hành án như trên, bởi UBND Thành phố Thủ Đức đang kháng cáo vụ án lên giám đốc thẩm.

Luật sư Nguyễn Văn Hậu – Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TPHCM cho biết, theo quy định của pháp luật ngay sau khi bản án của tòa án có hiệu lực, thì các bên liên quan phải có trách nhiệm chấp hành và thi hành bản án. Việc tòa án ra quyết định buộc Chủ tịch UBND TP Thủ Đức thi hành án, thì Chủ tịch UBND TP Thủ Đức phải thi hành bản án hành chính này ngay.

Việc kháng cáo lên tòa cấp trên, không có nghĩa là Chủ tịch TP Thủ Đức được quyền chậm thi hành bản án đang có hiệu lực. Khi nào tòa án cấp trên có quyết định tạm dừng thi hành án, thì khi đó bản án mới được phép tạm dừng thi hành theo quy định.

Nguồn: Báo Lao động

https://laodong.vn/phap-luat/chu-tich-tp-thu-duc-cham-tre-thi-hanh-ban-an-hanh-chinh-925981.ldo