Bám sát những vấn đề nhân dân quan tâm để giám sát, phản biện xã hội

Sáng 16/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo “Vai trò của MTTQ Việt Nam Thành phố thực hiện giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền”, tổng kết 10 năm thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội của hệ thống Mặt trận trên địa bàn.

Chú thích ảnh

Quang cảnh Hội thảo. 

 

Tại hội thảo, các đại biểu nhất trí cho rằng, 10 năm qua, hoạt động giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ Việt Nam từng bước đi vào nền nếp. MTTQ Việt Nam các cấp đã tích cực bám sát chương trình, kế hoạch của cấp ủy, chính quyền các cấp và nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền của địa phương, những vấn đề xã hội và nhân dân quan tâm, bức xúc để giám sát, phản biện xã hội hàng năm.

Qua các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ Việt Nam các cấp giúp cơ quan có thẩm quyền hoạch định, thực thi có hiệu quả hơn các chính sách, pháp luật, góp phần quan trọng trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, ổn định tình hình nhân dân, thực hiện các mục tiêu phát triển của từng địa phương và Thành phố.

Ông Nguyễn Bạch Hoàng Phụng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Thủ Đức cho rằng, để nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện, MTTQ Việt Nam Thành phố cần xác định nội dung giám sát có trọng tâm, trọng điểm, không thực hiện dàn trải; đối tượng, nội dung, phạm vi giám sát cụ thể, xuất phát từ lợi ích hợp pháp và chính đáng của người dân; phát huy vai trò của Ban Tư vấn, Tổ tư vấn và những người am hiểu đối với các lĩnh vực giám sát, phản biện xã hội nhằm tư vấn, đề xuất trong quá trình thực hiện hoạt động giám sát.

Cũng về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Hồng Thắm, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố cho rằng, cần tăng cường công tác phối hợp giữa các ban, ngành, cơ quan, đơn vị, MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội trong việc nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân để tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu chuẩn bị các nội dung liên quan, các điều kiện cần thiết cho các cuộc tiếp xúc, đối thoại và trả lời ý kiến, kiến nghị của nhân dân; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc các cơ quan được giao nhiệm vụ xem xét, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của nhân dân theo kết luận của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tại Hội nghị tiếp xúc, đối thoại; do MTTQ Việt Nam chuyển đến, đảm bảo về tiến độ thời gian, chất lượng.

Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố, thành viên Hội đồng Dân chủ – Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố cho rằng, thực tế hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận tại Thành phố cho thấy, vẫn còn những hạn chế cần khắc phục để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về vai trò của Mặt trận trong xã hội, nhất là vấn đề giải quyết và phản hồi các vấn đề sau giám sát.

Vì vậy, theo Luật sư Nguyễn Văn Hậu, để nâng cao hiệu quả giám sát của nhân dân đối với hệ thống chính trị và cán bộ, đảng viên, Mặt trận Thành phố cần tập trung đẩy mạnh hoạt động giám sát cán bộ, đảng viên nơi cư trú như giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống; trách nhiệm nêu gương và việc giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú; tăng cường giám sát thông qua hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng để góp phần tích cực trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thất thoát nguồn lực trong quá trình triển khai thực hiện các dự án, công trình công trên địa bàn…

Cũng tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp phát huy vai trò của các tổ chức thành viên Mặt trận đối với hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam; giải pháp tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, hỗ trợ của chính quyền đối với hoạt động giám sát, phản biện xã hội của hệ thống Mặt trận…

10 năm qua, hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp Thành phố đã giám sát đối với 1.843 văn bản của các cơ quan có thẩm quyền, qua đó đã kiến nghị 537 nội dung có liên quan đến các văn bản đã giám sát; tổ chức giám sát thông qua thành lập Đoàn với 11.382 cuộc, nội dung giám sát tập trung vào các vấn đề nhân dân quan tâm hoặc bức xúc.

Ban Thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn trên toàn Thành phố đã tổ chức được 6.375 cuộc giám sát, qua đó đã kiến nghị, phản ánh bằng văn bản 1.273 nội dung về các đơn vị chức năng, UBND quận, huyện, thành phố Thủ Đức, xã, phường, thị trấn… Đã có 1.164/1.273 kiến nghị đã được cơ quan chức năng xem xét giải quyết. Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng đã tổ chức được 7.495 cuộc giám sát các công trình trên toàn địa bàn Thành phố, qua đó đã kiến nghị, phản ánh bằng văn bản 629 công trình đến các cơ quan, đơn vị chức năng, đã có 578/629 kiến nghị đã được xem xét giải quyết.

Cũng trong giai đoạn này, hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp của Thành phố đã chủ trì tổ chức 703 hội nghị phản biện xã hội, tổ chức phản biện xã hội thông qua hình thức gửi văn bản đối với 590 văn bản; chủ động, tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 218-QĐ/TW; rõ nét nhất là việc trực tiếp tham gia góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, lần thứ XIII của Đảng.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)
Nguồn: Báo Tin Tức – TTXVN
https://baotintuc.vn/tp-ho-chi-minh/bam-sat-nhung-van-de-nhan-dan-quan-tam-de-giam-sat-phan-bien-xa-hoi-20240416132919006.htm