Cha mẹ muốn tặng con đất trồng lúa có được không?

(PLO)-  Cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa.

Ba mẹ tôi có một phần đất trồng lúa và có ý định tặng cho các con.

Cho tôi hỏi trường hợp của tôi chưa sở hữu bất động sản nào thì có được nhận tặng cho đất trồng lúa hay không? Điều kiện nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho đất trồng lúa quy định như thế nào?

Bạn đọc Minh Hạnh, Long An

Luật sư Nguyễn Văn HậuĐoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Tại khoản 3 Điều 191 Luật Đất đai 2013, hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa. Như vậy, để có thể được nhận tặng cho đất trồng lúa thì buộc phải thuộc trường hợp là hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, khái niệm này được luật định như sau:

Khoản 30 Điều 3 Luật Đất đai 2013 có giải thích hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp là hộ gia đình, cá nhân đã được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp; nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp và có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp trên đất đó.

Điều 3 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT của Bộ TN&MT quy định các căn cứ để xác định cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp như sau:

– Đang sử dụng đất nông nghiệp do được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất; do nhận chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất; đang sử dụng đất nông nghiệp mà chưa được Nhà nước công nhận.

– Không thuộc đối tượng được hưởng lương thường xuyên; đối tượng đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp xã hội.

– Có nguồn thu nhập thường xuyên từ sản xuất nông nghiệp trên diện tích đất đang sử dụng quy định tại điểm a khoản này, kể cả trường hợp không có thu nhập thường xuyên vì lý do thiên tai, thảm họa môi trường, hỏa hoạn, dịch bệnh.

– Trường hợp giao đất nông nghiệp cho cá nhân theo quy định tại Điều 54 của Luật Đất đai, đăng ký nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa của cá nhân thì chỉ căn cứ quy định tại điểm b khoản này. Như vậy, người nhận chuyển nhượng hoặc nhận tặng cho đất trồng lúa phải thuộc những đối tượng nêu trên.

Nếu như trường hợp của bạn chưa đủ điều kiện để xem là cá nhân trực tiếp sản xuất đất nông nghiệp, không có nguồn thu nhập từ đất nông nghiệp và đang đi làm bình thường thì không thể thực hiện thủ tục tặng cho đất trồng lúa từ ba mẹ bạn.

Nguồn: Báo Pháp Luật
https://plo.vn/cha-me-muon-tang-con-dat-trong-lua-co-duoc-khong-post734809.html