Kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam: Nhà báo và luật sư cùng chia sẻ hoạt động nghiệp vụ

TTTĐ – Ngày 14/6, tại TP Hồ Chí Minh, Cơ quan truyền thông của Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và chia sẻ chuyên đề nghề luật sư với cải cách Tư pháp và xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.

Cơ quan truyền thông của Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Theo đó, một trong những nghĩa vụ của luật sư là thực hiện hoạt động trợ giúp pháp lý miễn phí theo Điều 21 Luật Luật sư. Trong 6 năm qua (từ năm 2015 – 2022), đã có 1.130 lượt luật sư tham gia vào công tác trợ giúp pháp lý miễn phí cho người dân.

Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Cơ quan truyền thông Liên đoàn Luật sư Việt Nam (LĐLSVN) cho biết, ngoài tham gia tranh tụng trong các vụ án hình sự, dân sự, hành chính, lao động, kinh doanh thương mại… LĐLSVN còn đang góp phần rất lớn vào công tác giám sát, phản biện và thực hiện các nhiệm vụ chính trị, pháp lý được Đảng và Nhà nước giao phó.

Đáng chú ý, từ năm 2015 đến nay, LĐLSVN và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã thực hiện chương trình phối hợp trợ giúp miễn phí cho người dân tại Trụ sở tiếp công dân Trung ương tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và một số địa phương.

Cụ thể, trong 6 năm qua (từ năm 2015 – 2022), đã có 1.130 lượt luật sư tham gia vào công tác này tại Trụ sở tiếp công dân Trung ương. Riêng tại Hà Nội thường xuyên có luật sư của LĐLSVN trực mỗi ngày tại Trụ sở tiếp công dân Trung ương để trợ giúp pháp lý miễn phí cho người dân. Có các thời điểm, hơn 600 luật sư của 6 đoàn Luật sư Hà Nội, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Bắc Giang và Hải Phòng tham gia trợ giúp pháp lý miễn phí cho người dân tại Hà Nội.

Mặt khác, LĐLSVN cũng đã tham gia giám sát, phản biện, góp ý tích cực vào công tác xây dựng pháp luật, với tổng số trên 250 văn bản luật, trong đó có triển khai thi hành Hiến pháp sửa đổi và đóng góp xây dựng, triển khai thi hành các Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự và nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác. Những công tác trên đã góp phần rất tích cực vào việc làm giảm số vụ khiếu nại, tố cáo tại Trụ sở tiếp công dân Trung ương, đồng thời cũng giúp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người dân…

Hồng Ngọc
Nguồn: Báo Tuổi Trẻ Thủ Đô
https://tuoitrethudo.com.vn/nha-bao-va-luat-su-cung-chia-se-hoat-dong-nghiep-vu-198730.html