Lấp “lỗ hổng” trong đấu giá tài sản nhà nước: Không để lợi ích cá nhân lên trước

Mỗi năm có hàng nghìn tài sản, trong đó có tài sản nhà nước được mang ra bán đấu giá. Nhưng thực tiễn thời gian qua, đã có những dấu hiệu cho thấy việc thông đồng trong đấu giá, gây thất thoát tài sản, để trục lợi.