Văn phòng luật sư Nguyễn Văn Hậu và Cộng sự nhận Giấy khen đạt thành tích thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế năm 2019

Ngày 13/10/2020 tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh, Chi cục Thuế quận Bình Thạnh (Cục Thuế TP HCM) phối hợp với Hội DN quận Bình Thạnh tổ chức Hội nghị tuyên dương 256 tổ chức, cá nhân chấp hành tốt nghĩa vụ thuế năm 2019. Luật sư Nguyễn Văn Hậu – Trưởng Văn phòng Luật sư Nguyễn Văn Hậu và cộng sự đại diện cho văn phòng tham gia buổi Hội nghị. 
Luật sư Nguyễn Văn Hậu – Trưởng Văn phòng lên nhận Giấy khen
Tại Hội nghị tuyên dương lần này, Cục trưởng Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh đã trao tặng Giấy khen cho Văn phòng luật sư Nguyễn Văn Hậu và Cộng sự do đơn vị đã đạt thành tích thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế năm 2019.

Luật sư Nguyễn Văn Hậu (thứ hai từ trái qua) cùng nhận Giấy khen với đại diện các tổ chức tiêu biểu khác.

Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh cũng ghi nhận những đóng góp Văn phòng luật sư Nguyễn Văn Hậu và Cộng sự trong thời gian qua, đặc biệt, trong tình hình kinh tế khó khăn do dịch Covid-19.  

Luật sư Nguyễn Văn Hậu cùng đại diện tổ chức khác nhận Giấy khen


Giấy khen Văn phòng luật sư Nguyễn Văn Hậu và Cộng sự