Người có chứng nhận mắc bệnh tâm thần bị ảnh hưởng thế nào?

Sự việc Bộ Công an mới đây đã bắt Viện trưởng, Viện phó và một số cán bộ Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa để điều tra, làm rõ một số hồ sơ liên quan đến kết quả giám định, điều trị những bệnh nhân, đã đặt ra câu hỏi rằng, khi một người có giấy chứng nhận mắc bệnh tâm thần sẽ bị ảnh hưởng thế nào?