Cần xử lý nghiêm các hành vi giả mạo để trục lợi trong phòng, chống dịch bệnh Covid (12/08/2021)

Trong khi cả nước đang nỗ lực chung tay phòng chống dịch Covid-19, có những bác sỹ đã hy sinh việc riêng lên đường theo tiếng gọi của trái tim; có những cụ già góp nhặt từng đồng lẻ để quyên góp tặng người kém may mắn hơn; có những tấm lòng hảo tâm, kêu gọi từ thiện “lá lành, đùm lá rách” gửi đến những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do dịch bệnh, thì đâu đó vẫn còn có những kẻ vô đạo đức, táng tận lương tâm khi giả mạo, trục lợi lòng tin, để biển thủ, làm giàu cho chính mình. Lợi dụng lòng tin để trục lợi, nhất là trong bối cảnh dịch covid19 diễn biến phức tạp như hiện nay là một hành vi cần phải được xử lí nghiêm minh. Bởi, những hành vi đó không chỉ dừng lại ở chuyện vi phạm pháp luật mà còn ảnh hưởng đến nỗ lực chống dịch của cả hệ thống chính trị và người dân.

Nguồn: Báo Điện tử Đài Tiếng nói Việt Nam – VOV

https://vov1.vov.gov.vn/dong-chay-sk-cuoc-song-365/can-xu-ly-nghiem-cac-hanh-vi-gia-mao-de-truc-loi-trong-phong-chong-dich-benh-co-c195-74412.aspx?fbclid=IwAR3s5kiGsjf9C-15WvwO9_9jz_Imm8TC_W8BvAy83P6fWnZSAJfOlPVyAKU