Bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi thu hồi đất trong dự thảo Luật đất đai

Sáng ngày 28.2, tại Hà Nội Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã tổ chức hội thảo đóng góp ý kiến của liên đoàn luật sư Việt Nam vào dự thảo luật đất đai sửa đổi. Hội thảo được tổ chức dưới hình thức trực tuyến với sự tham gia của đội ngũ luật sư trên toàn quốc

 

 

Nguồn: Truyền hình Thông tấn

https://vnews.gov.vn/video/boi-thuong-ho-tro-tai-dinh-cu-khi-thu-hoi-dat-trong-du-thao-luat-dat-dai-71484.htm